ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน Read More »

ประกาศโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เรื่องขอยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เรื่องขอยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว Read More »

รางวัลกิจกรรมลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ “ทำดี ทำได้ ทำทันที” ภูมิใจในความเป็นไทย

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์ โดย นายศุภโชค เข่งแก

รางวัลกิจกรรมลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ “ทำดี ทำได้ ทำทันที” ภูมิใจในความเป็นไทย Read More »

Scroll to Top