สถิติจำนวนนักเรียนของโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ภาคเรียนที่ 2/2566
ชั้น/ห้องจำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียน
นักเรียนหญิงรวมนักเรียนชาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1181836ห้องเรียนพิเศษสสวท.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2171330ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3161329ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4131730ห้องเรียนพิเศษ MEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5111930ห้องเรียนพิเศษ MEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/682230ห้องเรียนพิเศษ IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7131730ห้องเรียนพิเศษ ICP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/892130ห้องเรียนพิเศษ IJP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9182240ห้องเรียนปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10202040ห้องเรียนปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11162440ห้องเรียนปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12172340ห้องเรียนปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13162339ห้องเรียนปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14191938ห้องเรียนปกติ
รวมทั้งหมด211271482หมายเหตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1152136ห้องเรียนพิเศษสสวท.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2141630ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3141630ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4161329ห้องเรียนพิเศษ MEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5161329ห้องเรียนพิเศษ MEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6131629ห้องเรียนพิเศษ IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/782230ห้องเรียนพิเศษ ICP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/872330ห้องเรียนพิเศษ IJP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9172542ห้องเรียนปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10202242ห้องเรียนปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11202141ห้องเรียนปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12152439ห้องเรียนปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13162440ห้องเรียนปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14182442ห้องเรียนปกติ
รวมทั้งหมด209280489หมายเหตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1201636ห้องเรียนพิเศษสสวท.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2151530ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3121729ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4102030ห้องเรียนพิเศษ MEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5121729ห้องเรียนพิเศษ MEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/682230ห้องเรียนพิเศษ IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/792029ห้องเรียนพิเศษ ICP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/852328ห้องเรียนพิเศษ IJP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9113041ห้องเรียนปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10113041ห้องเรียนปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11103040ห้องเรียนปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12122840ห้องเรียนปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13162440ห้องเรียนปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14132235ห้องเรียนปกติ
รวมทั้งหมด151292478จำนวนนักเรียน ม.ต้น
รวมนักเรียนม.ต้นทั้งหมด5718431449
ชั้น/ห้องจำนวนนักเรียนหมายเหตุ
นักเรียนชายนักเรียนหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1171330ห้องเรียนพิเศษสสวท
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/292130ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/352530ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4102030ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต อังกฤษ IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5162440ห้องเรียนปกติวิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6102838ห้องเรียนปกติวิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7102434ห้องเรียนปกติวิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8132538ห้องเรียนปกติวิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/910919ห้องเรียนปกติวิทย์-คอม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1062430ห้องเรียนพิเศษศิลป์-อังกฤษ-จีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1142630ห้องเรียนพิเศษศิลป์-อังกฤษ-ญี่ปุ่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12192140ห้องเรียนปกติศิลป์-ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13181432ห้องเรียนปกติไทย-สังคม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14141327ห้องเรียนปกติไทย-สังคม
รวมทั้งหมด161287448หมายเหตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1101929ห้องเรียนพิเศษสสวท
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/292130ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/372330ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4131730ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต อังกฤษ IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5142640ห้องเรียนปกติวิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6152237ห้องเรียนปกติวิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7142539ห้องเรียนปกติวิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8162339ห้องเรียนปกติวิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/932528ห้องเรียนพิเศษศิลป์-อังกฤษ-จีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10141529ห้องเรียนพิเศษศิลป์-อังกฤษ-ญี่ปุ่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11122436ห้องเรียนปกติศิลป์-อังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12192342ห้องเรียนปกติไทย-สังคม
รวมทั้งหมด146263409หมายเหตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1131831ห้องเรียนพิเศษสสวท
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/282129ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/372330ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/492029ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต อังกฤษ IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5123244ห้องเรียนปกติวิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6123345ห้องเรียนปกติวิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7152944ห้องเรียนปกติวิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/832629ห้องเรียนพิเศษศิลป์-อังกฤษ-จีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9101929ห้องเรียนพิเศษศิลป์-อังกฤษ-ญี่ปุ่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10182240ห้องเรียนปกติไทย-สังคม
รวมทั้งหมด107243ข้อมูล ณ วันที่ 5/12/2566
รวมนักเรียนม.ปลายทั้งหมด4147931207
รวมนักเรียนทั้งหมดของร.ร.9851,6362,656
Scroll to Top