นายไพทูรย์ เรืองนาม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต1

Scroll to Top