จุลสารประชาสัมพันธ์

การแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ  วิชา วิทยาศาสตร์ บริษัท บริษัท ท็อปเทสท์เซ็นเตอร์ จำกัด

นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ  […]

การแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ  วิชา วิทยาศาสตร์ บริษัท บริษัท ท็อปเทสท์เซ็นเตอร์ จำกัด Read More »

การแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์  บริษัท ท็อปเทสท์เซ็นเตอร์ จำกัด

นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ว

การแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์  บริษัท ท็อปเทสท์เซ็นเตอร์ จำกัด Read More »

การแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ บริษัทเซ็นเตอร์วันแอ็ดดูเคชั่น จำกัด

นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ว

การแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ บริษัทเซ็นเตอร์วันแอ็ดดูเคชั่น จำกัด Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน Read More »

Scroll to Top