ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓ อัตรา นั้น อาศัยความตามหนั่งสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ ๑๔๐๐๙/๖ ๔๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖0 เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลัง พนักงานราชการและลูกจ้าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖- และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๗/0๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖ㆍ เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกและดำเนินการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตำแหน่งรับสมัคร ประกอบด้วย

๑.๑ ครูผู้ช่วย สาขาภาษาญี่ปุ่น จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท

๑.๒ ครูผู้ช่วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน ๆ ละ ๑๐,๓๐๐ บาท

๑.๓ พนักงานขับรถ จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน ๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top