ครูชาวต่างชาติ

นายมาร์ค แอนโชว์
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวมาเรียม เลกอน
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวฟรุซีนา โควาคส์
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวเมิ่งหลิน เจ่อะ
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวเจิ้ง ย่าหรู
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวยวี่ถิง เผ่ย
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวยูริ นาริมัตสึ
ครู (อัตราจ้าง)