ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

คู่มือปฏิบัติการสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Download .PDF 

ประกาศ :เรื่องการเปิดทำการเรียนการสอนวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

สาระน่ารู้สู้ภัยโควิด19

     

(แก้ไข)ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) วันที่ 3 มกราคม 2564

กิจกรรม ๕ ส.และ Big cleaning day เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

ประกาศ : เลื่อนวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกฯ ปี2563

 

ประกาศ : เรื่องการปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ 23 ธันวาคม 2563

   

พีธีเปิดอาคารใหม่ 111 ปี วันที่ 18 ธันวาคม 2563

มหกรรมวิชาการเจียระไนเพชรวิชาการ ฉลอง 111 ปี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี วันที่ 18 ธันวาคม 2563

กิจกรรมแปลอักษร ๑๑๑ ปี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี วันที่ 18 ธันวาคม 2563

พิธีบวงสรวงเจ้าเเม่ชีปะขาว วันที่ 18 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการเก็บบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เข้ารับรางวัลโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

นายพัชริน ภู่ชัย ผู้

พิธีวางพวงมาลาเเละถวายราชสดุดีในงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563

ลูกเสือและเนตรนารีโร

การประชุมพบปะเพื่อนครู สพม.40 สหวิทยาเขตเมืองชนแดน ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

นายพัชริน ภู่ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง มินิมาราธอน 111 ปี วิทยานุกูลนารี

ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ : รับสมัครบุค

ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา2563

ไฟล์ .pdf  แบบฟอร์มช

คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอน (ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19)

คู่มือแนวทางการจัดกา

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการรับสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๓

>>>> คลิ

นักเรียนที่มีรายชื่อสำรองหรือไม่มีรายชื่อในประกาศให้ติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

หมายเลขโทรศัพท์ : 05

กำหนดการและแนวปฏิบัติ การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ฯลฯ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปี2563

ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความสามารถพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี63

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและแนวทางปฏิบัติตนในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปี 63

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและแนวทางปฏิบัติตนในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปี 63

แนวปฏิบัติในวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและแนวทางปฏิบัติตนในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและแนวทางปฏิบัติตนในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนรับย้ายเข้าเรียนระหว่างปี ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4

ระบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด 19

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ประเภทรับย้ายระหว่างปี

ข้อกำหนดขั้นตอนการแจกหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 (9 พ.ค. 63)

ไฟล์ .pdf 01.สมัคร ม

รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 (8 พ.ค. 63)

ไฟล์ .pdf 01.สมัคร ม

รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 (7 พ.ค. 63)

01.สมัคร ม.1ในเขต ทา

รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 (6 พ.ค. 63)

  ไฟล์ .pdf 01.

รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 (5 พ.ค. 63)

ไฟล์ .pdf 01.สมัคร ม

รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 (4 พ.ค. 63)

  01.รายชื่อผู้

แจ้งผู้ปกครองที่ได้สั่งชุดเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษากับทางโรงเรียนไว้ และนัดให้มารับในช่วงนี้

ประกาศโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เรื่อง การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขปรับปรุงฉบับที่ 3)

ไฟล์ .pdf ประกาศเรื่

ประกาศโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขปรับปรุงฉบับที่ 3)

ไฟล์ .pdf ประกาศเรื่

ประกาศโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขปรับปรุงฉบับที่ 3)

ไฟล์ .pdf ประกาศเรื่

รายชื่อผู้ยื่นใบสมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 วันที่ 3 พ.ค. 2563

 

ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ไฟล์ .pdf : Download

กำหนดการรับย้ายนักเรียนที่ประสงค์เข้าเรียนระหว่างปีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ไฟล์ .pdf เอกสารการย

การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ไฟล์ .pdf : Download

ประกาศ : การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ไฟล์ .pdf : Download

ประกาศ : การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ไฟล์ .pdf : Download

ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

ตำแหน่งรับสมัคร ประก

ประกาศโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เรื่อง : เลื่อนการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานศึกษาเพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ๒๕๖๓

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม.1/ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปี2563

ม.1 :>>>คลิ

รายระเอียดการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

***ประกาศโรงเรียนวิทยานุกูลนารี*** เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

: รายระเอียดการรับนั

***ประกาศโรงเรียนวิทยานุกูลนารี*** เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

: รายระเอียดการรับนั

นักเรียนโรงเรียนวิทยานุกูลนารี รับรางวัลจากการแข่งขัน ASMO THAI 2019

ASMO THAI Ceremony A

ประกาศโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

***ประกาศ***เรื่อง ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาภาษาอังกฤษ

ผลการสอบมีผู้สอบได้ล

กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 (30 ธันวาคม 2562)

***ประกาศ***รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ

*ประกาศ*รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา