ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ระวัติโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

เดิมชื่อ “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเพชรบูรณ์” ผู้ประทานชื่อ คือ พระยาเทพานุรักษ์ สมุหเทศาภิบาลมลฑลเพชรบูรณ์

ปี พ.ศ. 2458 เปิดทำการสอนในบริเวณทำเนียบ (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2552 ได้ถูกปรับปรุงเป็นลานเพชรปุระ) โดยความอุปการะของพระยาเทพานุรักษ์ สมุหเทศาภิบาล มลฑลเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่เศษ

ปี พ.ศ. 2459 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (พลโทประยูร ภมรมนตรี)
ได้เปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด
เพชรบูรณ์วิทยานุกูลนารี”
ปัจจุบันใช้ตาม
ะเบียบการเรียกชื่อโรงเรียนรัฐบาลของ
กระทรวงศึกษาธิการว่า “โรงเรียนวิทยานุกูล
นารี จังหวัดเพชรบูรณ์”
ปี พ.ศ. 2497 โรงเรียนได้ย้ายไปอยู่ที่
โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์

        ปี พ.ศ. 2500 โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบัน ในที่ดินประมาณ 27 ไร่ หน้าแขวงการทางเพชรบูรณ์ ในงบประมาณ ก.ค.ส. 2 ล้านบาท สร้างอาคารเรียนแบบตึก 2 ชั้น 26 ห้องเรียน เป็นอาคารเรียนแบบตึกหลังแรกในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางสาววิเชียร ชมภู เป็นอาจารย์ใหญ่

ปี พ.ศ. 2520 นายจักรกฤษณ์ นาคะรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการ ได้ขอพื้นที่ราชพัสดุขยายเนื้อที่ไปทางบริเวณด้านหลังประมาณ 72 ไร่เศษ รวมเนื้อที่ปัจจุบัน 99 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา