ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว