นายพัชริน ภู่ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์

Read more