นักเรียนที่มีรายชื่อสำรองหรือไม่มีรายชื่อในประกาศให้ติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

หมายเลขโทรศัพท์ : 05

Read more

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและแนวทางปฏิบัติตนในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปี 63

Read more

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและแนวทางปฏิบัติตนในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปี 63

Read more