ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานศึกษาเพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ๒๕๖๓

คำสั่ง 679/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 25652 ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7

คำสั่ง 678/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและรับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 25652 ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7

อ่านเพิ่มเติม...

คำสั่ง 679/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 25652 ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7

คำสั่ง 678/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและรับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 25652 ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7

คำสั่ง 677/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและรับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 25652 ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวการศึกษา


***กิจกรรมตอบปัญหาออนไลน์รับเกียรติบัตร  คลิกที่นี่  เพื่อตอบคำถาม***